En kort historia om KNiS

Föreningen KNIS har med stöd av Projekt Grannar alltmer utökat sina aktiviteter i Sundsvall i enlighet med stadgarna. Projekt Grannar går in på sitt 3:e år av projektet som finansieras av Region Västernorrland och Kulturrådet. 

 I Grannars styrgrupp representeras KNIS av Ulla-Carin Winter och Maria Lagerborg. Övriga som ingår i styrgruppen är representanter från Örnsköldsviks KKV, KKV Härnösand och Nordingrå KV. Projekt Grannar har under året genomför 4 utställningar, 3 konstpedagogiska aktiviteter, 3 workshops för verkstädernas konstnärsmedlemmar, ett dokument för miljöarbete och 3 föredrag för konstnärer och allmänhet på olika platser i regionen. Lisbeth Malm ingår i Grannars utställningsgrupp, Maria Lagerborg i miljögruppen och Ulla-Carin Winter ingår i konstpedagogiska gruppen. Ett samarbete med Sundsvalls konstförening har inletts. Där vi bland annat har hyrt deras galleri för utställningen "Svart är också en färg" och pedagogisk aktivitet för barn i april. Vi arrangerande även ett föredrag med konstnären Björn Krestesen. Utställningar och föredrag har genomförts med stöd av medel från regionen och ideella insatser.

Under september 2023 arrangerade vi Konstans Konstfestival - ett avslut för Projekt Grannar och samtidigt ett startskott för KNIS verksamhet. Vi vill se fler konsthändelser i Sundsvall!  

 

KNiS Konstnätverket i Sundsvall

Det ena av föreningens mål är att utveckla och berika konstlivet i Sundsvall och Medelpad genom att tillhandahålla en plattform där verksamma konstnärer kan mötas och verka och där konstintresserade får tillfällen att uppleva konst i olika sammanhang och på olika platser.

KNiS kommer att genomföra projekt och evenemang såsom utställningar, föreläsningar och andra konsthändelser. Föreningen har en konstnärlig och kulturell inriktning. 

 

VAD VI ERBJUDER

Medlem i föreningen är den som är verksam konstnär och vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar. Medlemmarna har rätt att påverka föreningens verksamhet på föreningens möten. Medlemmarnas skyldigheter är att verka för att föreningens beslut verkställs. 


  

  • Konstseminarier och workshops
  • Tillgång till medlemsnyheter