Glimtar från Konstans konstfestival

13.11.2023

Konstans

Konstfestival i Sundsvall 15.9 – 24.9

Konstens bärkraft som en konstans i samhället för frågor om hållbarhet, klimat och miljö.

Konstfestivalen är nu avslutad. Under 10 dagar har ett varierat program genomförts av 18 deltagande konstnärer från region Västernorrland på temat Konstans. Fredag 15 september ägde invigningen rum på Sveateatern med ca. 60 personer i publiken. Föreningarna och Projekt Grannar presenterade sig, därefter följde en performance av och med Staffan Westerlund med titeln Trivialiteter och Krig. Ett samtal om Konstens två sidor med Jan K Persson och konststrateg Sebastian Andersson tog plats på scen. Solveig Nordlunds 25 minuter långa film, Margareta Petré konstnär i Nordingrå avslutade eftermiddagen på Sveateatern.

Strax därefter öppnade utställningarna på Vinden, Trädgårdsgatan 16 och Nybrogatan 19.

Lisa W Carlsson gjorde en performance Jag ligger på is, relaterad till hennes verk med samma titel, Även Jenny Vinterqvist höll en ljudperformance relaterad till sitt verk, Betydelsen av en plats.

När mörkret föll var det dags för projicering på fasaden Trädgårdsgatan 20. Där visades Eva Skåreus bildspel, Köpmanholmens hjärta och Björn Gimstedts video Fotspår.

Ungefär 170 personer har besökt båda utställningarna under de 10 dagar som de varit öppna.


Fotogalleri