Kontakta oss

KNiS styrelse

Ordförande: Ulla-Carin Winter 076 841 28 71 ulla_c@hotmail.com

Kassör: Maria Eriksson 

Sekreterare: Lisbeth Malm

Ledamöter: Maria Mäki och Maria Lagerborg

Suppleant: Jörgen Gucco Sundelin

 


KNiS 

c/o Ulla-Carin Winter

Grönborgsgatan 12D 852 33 Sundsvall
E-post: knisundsvall@gmail.com