Uppföljning: Bitar ur ett landskap (2005)

26.06.2024

Den 17 april arrangerade KNiS miljögrupp en konstvandring med start vid Iwo Myrins offentliga konstverk, Bitar ur ett landskap som finns placerat vis hus S på Mittuniversitetets campus i Sundsvall. https://statenskonstrad.se/upplev-konsten/sok-i-samlingen/sok-i-samlingen-verkssida/#esc_entry=2653&esc_context=14

Hur konstvandringen var som helhet kan du se och läsa mer om i tidigare inlägg https://www.knis-konstnatverket-i-sundsvall.se/miljo/ här på sidan. Vid starten fick vi det här trevliga meddelandet via mail från konstnären:

"Vad kul att ni ska kolla in mitt verk.1999 började jag ta former i skogen och sedan gjuta brons i dessa. Se katalogen från min utställning på Konstakademin i Stockholm 2018. Här finns det bilder på arbetsprocessen där jag bränner ur svampar och annat organiskt Material. Arbetet i Sundsvall står utanför en byggnad där de studerar/forskar om träfiber. Jag tänker mig att mina bronsgjutningar visar på hur träd, rötter och stubbar får ruttna naturligt. Och svamparna fungerar som viktiga nedbrytare. De står alltså i kontrast till skogsbruket där träden inte får leva klart. Lite så tänkte jag." https://drive.google.com/file/d/19s9UYBuEdmgpNXesBmKCXcFbx4V0BYLl/view

Uppskattat konstverk
Efter konstvandringen kom vi överens om att kontakta Statens konstråd som placerat verket och ägaren av verket, dvs SBB, för att påpeka att det saknas information på platsen. Tänk om det gick att få till en plakett med konstnärens namn, årtal för invigningen och titlar på de olika delarna av verket! 

Det finns ett problem med snöskottningen på platsen, och KNiS vill uppmärksamma fastighetsägare
och kommun om att snö inte borde skottas över det offentliga konstverket,
utan i så fall läggas vid sidan av. 

Plaketter och invigning

Statens konstråd har erbjudit sig att hjälpa till med framtagning av plaketter (vilket glömdes bort när verket kom på plats 2005) och fastighetsägaren SBB har lovat att titta till verket så det är i fint skick för framtiden. Men det får inte bli FÖR tillpiffat för Iwo hoppas att "bronsen kanske har börjat ändra färg. Det kanske har börjat växa mossa på det, vore kul."

När plaketterna slutligen kommer på plats blir det möjligt att ha en ny invigning av konstverket (något som inte heller blivit av sedan installationen) - och då är KNiS gärna med och firar att verket uppmärksammas vid vackra Selångersån - lagom till 20-årsjubileet år 2025!

Tack till alla som deltog i konstvandringen den 17 april, och som deltagit i samtalet kring Bitar ur ett landskap.

Läs om Iwo Myrin

https://www.bildmuseet.umu.se/utstallningar/2021/iwo-myrin

https://issuu.com/statenskonstrad/docs/sk_katalog_35_2005