Konstnärlig lunchpromenad längs Selångersån 17 april 2024

28.04.2024

När vi badade i Ån. Bokstavligt.

Å konstens vägnar gjorde miljögruppen i KNIS en promenad längs SelångersÅn.

Å-temat var Reduce Reuse Recycle.

Återhålla Återanvända Återvinna

Åskådan och inspiration av Iwo Myrins offentliga konstverk fick inleda träffen. Det heter "Bitar ur ett landskap" och består av bronsavgjutningar av skogsmark. Återfinnes vid Ån bakom Mittuniversitetets hus vid Videsbron.

Att Återse, underhålla och lyfta befintlig offentlig konst blir en slags Återanvändning som vi vill bidra till och njuta mer av.

En skylt med information saknas vid verket och KNIS ska lyfta det till fastighetsägaren.

Å-promenaden gick sedan längs SelångersÅn. Med konstnärliga ögon och insamling av pinnar och skräp med skapande i Åtanke. Åh! Åhå! Åhej! hördes Åbäkandes långt nerifrån sluttningar bland grenar, sly och lera. Även det skräpigaste skräp kan väcka Åtrå.

Å se! Det blev en spontan installation av alla fynd. På vårens grus- och snöhögar. Bredvid Iwos konst. Åsynen av alla former och material kanske inspirerade någon till mer Återbrukskonst. Kanske blev det Åt skogen för någon annan. Åt skogen är alltid bra!

Återförde installationen till naturen gjorde vi till sist... det som inte lämnades till Återvinning eller fick Åka med en konstnär hem. Att vara Återhållsam, Återanvända och Återvinna. Det ville vi Åskådliggöra Å ena sidan. Å andra sidan fick vi mötas, frisk luft och en kreativ stund ihop. Å vill du hänga med så blir det säkert fler konst-promenader!

Hanna Silverlind