Konstans konstfestival Seminariedagen 21/9-23

13.11.2023

KONSTEN SAMHÄLLET MILJÖN

I en fullsatt programsal på Kulturmagasinet i Sundsvall samlades publiken för att lyssna till fyra konstnärer som presenterade sitt konstnärskap. En dag med fokus på konstens bärkraft som en konstans i samhället när det kommer till frågor om hållbarhet, klimat och miljö.

JOHAN PAALZOW   Föreläsning och samtal med konstnär Johan Paalzow som pratade om skulptur, offentlig konst och om sina arbeten det senaste året, från idéstadie till att verket är på plats. 

CLARA BODÉN   Filmskapare och producent. Visade några av sina filmer och pratade kring naturen som resurs och livsmiljö som konkret plats och som föreställd yta.Clara bor i Offerdal, Jämtland och driver produktionsbolaget Vapen och Dramatik. 

LINDA MARIA THOMPSON  Hennes projekt undersöker bevittnande och revidering inom dokumentärkonstpraktiken med fokus på berättelser om en plats; den ikoniska Nämforsen i Ångermanland. Linda är medlem KKV Härnösand, konstnär och sedan 2022 doktorand i konstnärlig gestaltning med inriktning fotografi på Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling, i samarbete med HDK-Valand vid Göteborgs universitet.

MATS BIGERT  Mats Bigert, den ena halvan av konstnärsduon Bigert & Bergström utgick i sitt föredrag från deras nya projekt Sensing the Arctic. De har i verket fokuserat på hur Arktis påverkas av klimatförändringar. Genom att kombinera skulptur, teknik, natur, väder och klimat, studerar land artprojektet Sensing the Arctic hur man kan översätta klimatförändringar till kroppsliga upplevelser.  

Fotogalleri